การประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการกิจ ร่างหลักสูตรตำนานวัดพระธาตุช่อแฮ

23 มีนาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการกิจ ร่างหลักสูตรตำนานวัดพระธาตุช่อแฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม