คัดเลือกตัวแทนจังหวัดแพร่

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเล่ย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๗ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดแพร่ ณ โรงยิม ร.ร.เทศบาลวัดเหมืองแดง

รูปภาพ: