แข่งขันพุทธวจนะ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวให้โอวาทนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันท่องพุทธวจนะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มี ร.ร.ที่เข้าแข่งขัน ร.ร.บ้านห้วยขอน ร.ร.วัดเมธังฯ ร.ร.บ้านหนองเสี้ยว และ ร.ร.วัดเหมืองค่า ผลการแข่งขัน ร.ร.บ้านห้วยขอน เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป

รูปภาพ: