พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑาสีนักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่แรม ประจำปีการศึกษา 2565

17 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑาสีนักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่แรม ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสุข รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีและมีบุคลิกภาพที่ดี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย และคณะครูเข้าร่วมพิธี และมี นายสุธินัย แซ่ย่าง รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

รูปภาพ: