คัดเลือกครูดีในดวงใจ

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: