ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 เพื่อสรรหารายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Team

15 พ.ย. 65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 เพื่อสรรหารายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Team โดยมี นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1/ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานการประชุม

รูปภาพ: