ปฐมนิเทศและรับรายงานตัว

14 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล, นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศและรับรายงานตัว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 3 ราย คือ นายพรภวิษย์ หงษ์เจ็ด ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ (มิตรประชา) น.ส.พุทธชาติ ปริญญานิลกุล ครูโรงเรียนบ้านซับตะเคียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 4 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดต้นไคร้ และ นายชนสรณ์ มาสุข ครูโรงเรียนอนุบาลตราด สพป.ตราด ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป.แพร่ เขต 1 และรับรายงานตัวผู้ที่สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 รายคือ นางสาวกฤตกา บุญศัพท์ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่แรม อ.สอง จ.แพร่

รูปภาพ: