ถวายเครื่องราชสักการะ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะข้าราชการ สพป.พร.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่

รูปภาพ: