รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ....

นายสานิตย์ สุขโข ผอ.ร.ร.บ้านนาแหลม นำนักเรียนและแม่ๆที่มาร่วมงานวันแม่เดินรณรงค์ค่านิยม ๑๒ ประการและให้นำค่านิยม ๑๒ ประการไปติดไว้ที่บ้านเพื่อให้บุคคลในบ้านได้นำไปปฏิบัติ ตามนโยบายของ คสช. สพฐ.และ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: