การประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการกลุ่มนิเทศฯ

5 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2565ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1โดยมีนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: