วันแม่ ร.ร.เซนต์ฟรังฯ

นางมณี  ม่วงทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.แพร่ เขต 1  เป็นประธานเปิดงานวันแม่ของ ร.ร.เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ และมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นของ ร.ร. โดยมีนายสถาพร มังกร เป็น ผอ.ร.ร.และ
นางพัทธีรา  ทะนันชัย นักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมงาน

รูปภาพ: