การพิจารณาคักเลือกพนักงานราชการ และอัตราจ้างทุกตำแหน่ง เพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565

27 กันยายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธาน การพิจารณาคักเลือกพนักงานราชการ และอัตราจ้างทุกตำแหน่ง เพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

รูปภาพ: