กิจกรรมโครงการก้าวสู่ 20ปี สกสค. สานต่อคุณค่าครูยุคใหม่ ก้าวแกร่งในวิชาชีพจังหวัดแพร่

26 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการก้าวสู่ 20ปี สกสค. สานต่อคุณค่าครูยุคใหม่ ก้าวแกร่งในวิชาชีพจังหวัดแพร่ และบรรยายพิเศษ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดแพร่ ที่บรรจุใหม่ เข้าร่วมอบรมจัดโดย สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

รูปภาพ: