ร่วมต้อนรับ

นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ นายมนัส โนนุช กรรมการและ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เพื่อ
มอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน"
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

รูปภาพ: