พัฒนาสังคมฯมอบทุน

นางธิภกร  นันทะพงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ จำนวน ๒๐ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ โดยมี นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายบัญญัติ นันทะพงษ์ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ และนายธีระวิทย์  ภิญโญ ประธานเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ร่วมมอบ

รูปภาพ: