ส่งเสริมการทำนา

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การทำนาในโรงเรียนภายใต้โครงการนิคมการเกษตรข้าว ปี ๒๕๕๗
ณ ร.ร.บ้านห้วยขอน โดยมี นายวิจิตร์  ก้อนมณี เป็น ผอ.ร.ร.

รูปภาพ: