ติดตาม ร.ร.นอกระบบ

นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางมณี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และคณะออกติดตามและประชาสัมพันธ์ ร.ร.ที่เปิดสอนนอกระบบ ยังไม่ได้ขออนุญาต ให้มาขออนุญาตเปิดสอนตาม พรบ.เอกชน พ.ศ.๒๕๕๐

รูปภาพ: