กิจกรรมวันตันไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สังกัด สพป.แพร่ เขต 1  ร่วมกิจกรรมวันตันไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบบริเวณวัดพระธาตุเจดีย์  ณ วัดพระธาตุเจดีย์ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกตันไม้ในใจคน รวมทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันในปัจจุบัน

รูปภาพ: