ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) ในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการ ตามมาตรการ “เปิดเทอมปลอดภัย การศึกษาไทยเดินหน้าต่อ” ของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้แก่ผู้ปกครอง และเพื่อให้นักเรียน ได้กลับมาเรียนในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัยสูงสุด การตรวจเยี่ยมพบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนการสอน และเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู อย่างดียิ่ง

รูปภาพ: