ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 และ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)  ในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการตามมาตรการ “เปิดเทอมปลอดภัย การศึกษาไทยเดินหน้าต่อ” ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้แก่ผู้ปกครอง และเพื่อให้นักเรียน ได้กลับมาเรียนในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัยสูงสุด การตรวจเยี่ยมพบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนการสอน และเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากคณะครู/บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอย่างดียิ่ง

รูปภาพ: