ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านร่องฟอง โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) และ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)  โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการตามมาตรการ “เปิดเทอมปลอดภัย การศึกษาไทยเดินหน้าต่อ” โดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้แก่ผู้ปกครอง และเพื่อให้นักเรียน ได้กลับมาเรียนในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัยสูงสุด การตรวจเยี่ยมพบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนการสอน และเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากคณะครู/บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านร่องฟอง อย่างดียิ่ง

รูปภาพ: