การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์

11 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปภาพ: