การถ่ายทอดสดการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล  นายไตรยศ เสรีรักษ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565  โดยนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ณ ห้องประชุมกระดังงา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: