ร่วมใจถวายพระพร

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯและ คณะบุคลากรกลุ่มนิเทศ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีโครงการ “ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๗”  ณ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ป่าแมต จ.แพร่

รูปภาพ: