การคัดเลือกจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ของ สพ.แพร่ เขต 1 และของโรงเรียนในสังกัด

29 เมษายน 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ของ สพ.แพร่ เขต 1 และของโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการประกวด จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี คณะกรรมการประกอบด้วย นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นายฐิติภัทร์ ฐิตะภัทรพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ นักวิชาการศึกษา และ นางสาวกชพรรณ บุญชัย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุมคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: