การประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: