การประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2565  โดยมี นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

รูปภาพ: