การถ่ายทอดสดการแถลงสรุปผลงานสำคัญของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงสรุปผลงานสำคัญของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 1 ปี   EDUCATION WE CAN TRUST เวลา 10.00 น. ผ่านช่องทางการรับชมแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: