การประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

26 เมษายน 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ในคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดแพร่ ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

รูปภาพ: