การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กต.ปน.)

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กต.ปน.) และการประชุมข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการ กต.ปน. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: