ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพงศ์เดชน์  เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรจิตอาสา สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ได้แก่ รร.ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)  รร.ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลำห้วยโป่ง หมู่ 6 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

รูปภาพ: