ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเม่น

31 มีนาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเม่น เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมี นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี 

รูปภาพ: