การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2565

30 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2565 ผ่าน Video Conference Application Google Meet โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: