บชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 12/2565 ประจำวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

30 มีนาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 12/2565 ประจำวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เพื่อรับฟังข้อราชการจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: