ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปี 2565 จังหวัดแพร่ (ช่วงเช้า) โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ โรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร โรงเรียนเมืองแพร่ และโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โดยมี นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

รูปภาพ: