โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีแก่ นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ระดับจังหวัด และ นายอดิพงษ์  กันหมุด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มครูและคณาจารย์ ระดับจังหวัด โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 โดยมี นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพรเป็นผู้มอบรางวัล

รูปภาพ: