การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ โดยมี นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ เป็นประธาน

รูปภาพ: