ตามโครงการประกวด จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 1

24 มีนาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือก จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ของ สพป.แพร่ เขต 1 และของโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการประกวด จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี คณะกรรมการประกอบด้วย นางพัทธ์ธีรา บุญทน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายพิพัฒน์  ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ  ติดตามฯ นางภณิดา ทองประไพ นายฐิติภัทร์  ฐิตะภัทรพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายธิติพงษ์  เสนาพงษ์ นักวิชาการศึกษา และ นางสาวกชพรรณ บุญชัย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุมคักเลือกฯ ณ ห้องประชุมโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: