การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา

 วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปี 2565 ประจำจังหวัดแพร่  โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม โดยมีการชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุน และพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์และกำหนดวัน เวลาลงพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทุนพระราชทาน ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยในปี 2565 มีนักเรียนสมัครเข้ารับการพิจารณา จำนวน 9 คน

รูปภาพ: