ประชุมชี้แจงมอบหมายการรายงานผลการวิเคราะห์งาน ITA ตัวชี้วัด KRS, ARS มาตรฐานเขต

23 มีนาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงมอบหมายการรายงานผลการวิเคราะห์งาน ITA ตัวชี้วัด KRS, ARS มาตรฐานเขต ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: