ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8

23 มีนาคม 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์  นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล  นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ผ่านระบบม Zoom ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: