การประชุมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัด สพฐ.

22 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์  ใจภักดี ผอ.กลุ่ม นิเทศ ติดตามฯ  ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม เข้าร่วมการประชุมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดแพร่ ระยะที่ 5 (ธันวาคม-มีนาคม) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุน การศึกษาในจังหวัดแพร่ โดยในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแม่แรม โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม และ โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวังเลียง และโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา โดยมี นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: