กิจกรรม เนื่องใน "วัน อปพร."

22 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นาย ไตรยศ  เสรีรักษ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรม เนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2564 จังหวัดแพร่  โดยมี นายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี โดยมีการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ อปพร. พร้อมทั้งมอบโล่ รางวัล ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2565 ณ กาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

รูปภาพ: