การประชุมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดแพร่

22 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม เข้าร่วมการประชุมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดแพร่ ระยะที่ 5 (ธันวาคม-มีนาคม) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดแพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านแม่แรม โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม และสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวังเลียง และโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา โดยมี นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม 

รูปภาพ: