ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ในการฉีดวัดซีนโควิด-19 (Pfizer)

วันที่ 18 มกราคม 2565  นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ในโครงการ จังหวัดแพร่ Kick off ฉีดวัดซีนโควิด-19 (Pfizer) "สร้างภูมิหี้อละอ่อนน้อยเมืองแป้ปลอดภัย สบายใจ๋เมื่อไปโรงเรียน" โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่ ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษา เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรค ติดเชื้อ โควิด-19 โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ในเขตอำเภอเมืองนำนักเรียนฉีดวัดซีนโควิด-19 (Pfizer) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่

รูปภาพ: