ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

20 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อเข้ารับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับฟังการบรรยายจากเลขาธิการ ก.ค.ศ. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM MEETING ร่วมกับ นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: