รับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

19 มกราคม 2565 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จ เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

รูปภาพ: