ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดแพร่

18 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดแพร่ครั้งที่ 1/2565 เพื่อประกอบการจัดทำหนังสือ "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" โดยมี นาย​วาทิต​ ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

รูปภาพ: