ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานเสวนา "โอมิครอนร้ายจริงหรือ

10 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานเสวนา "โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรัยน" ผ่านช่อง Obec Channel โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเสวนาเรื่อง นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ (5 on) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ ทุกสถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมที่จะเปิด on site ของทุกโรงเรียนอย่างปลอดภัยโดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข, การกำกับ ติดตามมาตรการในโรงเรียนสังกัด สพฐ., นโยบายในการเปิดเรียน on site ของสถาบันการศึกษาในสังกัด

รูปภาพ: