การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565

5 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นางสารภี แดนวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานการประชุม

รูปภาพ: